Adaptácia dieťaťa na kolektívne zariadenie

  • Nástup do kolektívného zariadenia, prináša nesporne veľkú zmenu v živote každého dieťatka ako aj jeho rodičov. Priebeh adaptácie dieťaťa na kolektív v zariadení, je veľmi individuálny a preto k nemu pristupujeme veľmi citlivo a zodpovedne. Jeho dĺžku a priebeh ovplyvňuje aj správanie sa ich rodičov. Môžu adaptáciu svojmu dieťaťu uľahčiť, skrátiť ale aj skomplikovať a predľžiť. Preto je veľmi dôležité, aby boli vo svojom vnútri vyrovnaní so svojim rozhodnutím dať svoje dieťa do kolektivného zariadenia, nepociťovali úzkosť, strach ani výčitky, pretože to ich deti vycítia a tým ich zneistia. Mali by rodičia počítať aj s tým, že ich deti v začiatkoch budú možno plakávať, môžu mať problémy s jedením, spaním, môže byť doma plačlivejšie, ale všetko to prejde. Vždy nech sa deťom sľúbi len to, čo rodičia vedia aj dodržať. Je veľmi dôležité svojim deťom povedať, že pre ne prídu. Svojim premysleným konaním môžu svojim deťom pomôcť už v predstihu o ich čiastočnú citovú samostatnosť. Môžu ju dosiahnúť tým, že svoje dieťa budú nechávať na chvíľku u starých rodičov, prípadne u kamáratky a každý deň tento čas zvyšovali. Aj v našom zariadení dosahujeme dobré výsledky práve postupnou adaptáciou dieťatka do kolektívu. Je dobré a vhodné, ak si rodičia vedia naplánovať potrebný čas na postupné zvykanie si svojho dieťatka na kolektívny život v zariadení starostlivosti o deti. Môžu doniesť pre svoje deti aj obľúbenú hračku, cumlík, fľašku, pohárik, vankúšik ,čokoľvek na čo sú deti zvyknuté v domácom prostredí a čo im tiež môže v tých začiatkoch veľmi pomôcť. U nás: 1.deň je dieťa 1 hodinu. Následne v ďalší deň sa ten čas buď opakuje, alebo sa čas už dvíha podľa toho, ako sa dieťa správa a ako znáša odlúčenie od svojho rodiča. Prax nám ukazuje, že počas adaptácie dieťatka je dobré, ak s dieťaťom prichádza do zariadenia vždy len 1z rodičov nie obaja, prípadne nie celá rodina.