Cenník služieb

 • Celodenná starostlivosť

  Ponúkame kvalitnú starostlivosť o deti a priateľskú atmosféru
 • Dieta1

  • Pre dieťa s trvalým pobytom na území Starého Mesta (súrodenec 50% zľava)
   300,00 €
  • Pre dieťa s trvalým pobytom mimo územia Starého Mesta (súrodenec 50% zľava)
   370,00 €
  • Stravné (poplatok za deň)
   1,80 €
  Prihláste Vaše dieťa
  Poznámka: Výdavky spojené s pobytom v detských jasliach je možné uhradiť z rodičovského príspevku na základe zákona 561/2008, ktorý sa poskytuje až do výšky 280,00 €