Cenník služieb

 • Celodenná starostlivosť

  Ponúkame kvalitnú starostlivosť o deti a priateľskú atmosféru
 • Dieta1

  • Pre dieťa s trvalým pobytom na území Starého Mesta
   300,00 €
  • Pre dieťa s trvalým pobytom mimo územia Starého Mesta
   400,00 €
  • Stravné (poplatok za deň)
   2,00 €
  Poznámka: Výdavky spojené s pobytom v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, je možné uhradiť z rodičovského príspevku na základe zákona č. 347/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa, ktorý sa poskytuje až do výšky 280,00 €