mlieko,čaj,chlieb,mäsová pom.,zel.,ovocie/chlieb s masl.,ov. kaša/

mlieko,čaj,chlieb,mäsová pom.,zel.,ovocie/chlieb s masl.,ov. kaša/