mlieko,čaj,chlieb,šunková pom.,ovocie/chlieb s masl.,ov.kaša/

mlieko,čaj,chlieb,šunková pom.,ovocie/chlieb s masl.,ov.kaša/