Občianske združenie

 • Vážení a Milí rodičia a ostatní podporovatelia.

  V roku 2014 vzniklo Občianske združenie pri Detských jasliach Čajkovského ul. Bratislava, aby sa aj rodičia mohli viac zapojiť do života v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov. Hlavným účelom združenia sú:

  1. zhromažďovať námety, pripomienky a požiadavky rodičov týkajúce sa starostlivosti o deti a spolupracovať pri ich riešení
  2. finančne pomáhať pri nákupe hračiek, učebných pomôcok, literatúry, spotrebného materiálu pre aktivity (farbičky, výkresy, a pod.)
  3. finančne a organizačne pomáhať pri zabezpečení kultúrnych, vzdelávacích a športových aktivít pre deti (výuka jazykov, hudobná a pohybová výchova, hra na hudobné nástroje a pod.)
  4. finančne a organizačne pomáhať pri zveľaďovaní prostredia a skvalitnení materialnotechnického vybavenia detských jaslí (drobná údržba, úprava záhrady a pod.)

  Ak sa chcete zapojiť do našej činnosti či rozhodovania, ste srdečne vítaní.

  Deti môžete podporiť aj 2% zo svojich daní alebo dobrovoľným príspevkom na účet združenia.

  Tešíme sa na spoluprácu!

  Kontakt a bližšie info: ozdj.cajkovskeho @ gmail.com

  Zakladajúci členovia združenia: Edita Šoltýsová, Silvia Šaštínska, Gabriela Hrbáňová

  Názov: Občianske združenie pri detských jasliach na Čajkovského ul. Bratislava

  IBAN: SK3083300000002701104039, BIC: FIOZSKBAXXX

  Forma: Občianske združenie

  IČO: 45783179

  Ulica: Detské jasle Čajkovského ul., Čajkovského 2

  Obec: Bratislava – Staré Mesto