OZNAM - o dočasnom uzatvorení zariadenia z dôvodu hromadného čerpania dovoleniek zamestnancami a dezinfekcie a sanitácie zariadenia

24. augusta 2020