PF 2017

2. januára 2017
  • Úspešný vstup do nového roka,

    všetko dobré, pevné zdravie,

    veľa osobných a pracovných úspechov 

    želajú

    Marta Rojková & kolektív