Poradenská činnosť

  • Vedúca zariadenia starostlivosti o deti poskytuje

    Poradenskú činnosť v oblastiach: výchovy, správnej výživy detí, v zdravotno-sociálnej oblasti, v oblasti používania správnej obuvy a aj v ďalších oblastiach spojených s výchovou a starostlivosťou o deti vo veku od 0 do 3 rokov.