Projekt "MILUJEM SVOJE MESTO" - poďakovanie!

9. októbra 2017
  • Vyjadrujeme poďakovanie všetkým dobrovoľníkom za uskutočnenú brigádu v našom zariadení, pod vedením p.Ondreja Benca koordinátora projektu „Milujem svoje mesto“ v rámci, ktorého nám boli ponatierané všetky lavičky v našej záhrade☺
     
    V Š E T K Ý M    Ď A K U J E M E !!!