Režim dňa

 • Kuriatko

 • Režim dňa na oddelení KURIATOK

  (oddelenie dojčiat, vek detí je od 12 mesiacov do 18 mesiacov)

  • 06:30 - 08:00 hod.
   Príjem detí od rodičov
   Ranný filter
   Voľná hra detí,individuálne venovanie sa deťom
   Prebaľovanie,individuálne kŕmenie
  • 08:00 - 08:30 hod.
   Voľné hry,
   Osobná hygiena, spánok podľa potrieb detí
   Raňajky, desiata
  • 09:00 - 11:00 hod.
   Postupné vstávanie spinkajúcich detí, hygiena
   Hra, individuálna činnosť s deťmi
   Pobyt v záhrade (sezónne,podľa počasia)
   Prebaľovanie, kŕmenie, osob. hygiena
  • 11:00 - 12:00 hod.
   Obed, kŕmenie, prebaľovanie
   Osobná hygiena, individuálne hry detí
   Ukladanie k spánku
  • 12:00 - 14:30 hod.
   Spánok
   Osobná hygiena
  • 14:30 - 15:30 hod.
   Postupné vstávanie
   Olovrant
  • 15:30 - 17:00 hod.
   Voľná hra detí, druhý olovrant
   Odovzdávanie detí rodičom
   Pobyt v záhrade (sezónne, podľa počasia)
 • Režim dňa na oddelení KRTKOV

  (oddelenie mladších batoliat, vek detí je od 19 mesiacov do 2 rokov)

 • Krtek

  • 06:30 - 08:00 hod.
   Príjem detí od rodičov
   Ranný filter
   Voľná hra detí,individuálne venovanie sa mladším deťom
   Osobná hygiena
  • 08:00 - 08:30 hod.
   Rozcvička
   Osobná hygiena
  • 8:30 - 9:00 hod.
   Raňajky, desiata
  • 09:00 - 11:30 hod.
   Výchovné zamestnanie
   Hra, individuálna činnosť s deťmi
   Pobyt v záhrade (sezónne,podľa počasia)
   Osobná hygiena
  • 11:30 - 12:00 hod.
   Obed
   Osobná hygiena
   Ukladanie k spánku
  • 12:00 - 14:00 hod.
   Spánok
  • 14:00 - 14:30 hod.
   Postupné vstávanie
   Osobná hygiena
  • 14:30 - 15:30 hod.
   Olovrant
   Osobná hygiena
  • 15:30 - 17:00 hod.
   Voľná hra detí
   Odovzdávanie detí rodičom
   Pobyt v záhrade (sezónne, podľa počasia)
 • Levica

 • Režim dňa na oddelení LEVÍČAT

  (oddelenie starších batoliat, vek detí je od 25 mesiacov do 3 rokov)

  • 06:30 - 08:00 hod.
   Príjem detí od rodičov
   Ranný filter
   Voľná hra detí
   Osobná hygiena
  • 08:00 - 08:30 hod.
   Rozcvička
   Osobná hygiena
  • 08:30 - 9:00 hod.
   Raňajky, desiata
  • 9:00 - 11:30 hod.
   Osobná hygiena, umývanie zubov
   Výchovná činnosť, voľné hry
   Pobyt v záhrade (dlžka podľa počasia), voľné hry
   Osobná hygiena
  • 11:30 - 12:00 hod.
   Obed
   Osobná hygiena
  • 12:00 - 14:30 hod.
   Postupné ukladanie k spánku - spánok
  • 14:30 - 15:00 hod.
   Postupné vstávanie
   Olovrant
   Osobná hygiena
  • 15:00 - 17:00 hod.
   Voľná hra detí
   Odovzdávanie detí rodičom, druhý olovrant
   Pobyt v záhrade (sezónne, podľa počasia)