pol.brokolicová krém.s opr.peč., pražská hov.roštenka,zem.,cvikl.šal., čaj,

pol.brokolicová krém.s opr.peč., pražská hov.roštenka,zem.,cvikl.šal., čaj,