čaj,chlieb,ovocná nátierka,mlieko/chlieb s masl.,zel.,jogurt/

čaj,chlieb,ovocná nátierka,mlieko/chlieb s masl.,zel.,jogurt/