čaj,mlieko,vianočka s maslom,/chl.s masl.,ov.kaša/

čaj,mlieko,vianočka s maslom,/chl.s masl.,ov.kaša/