mlieko,čaj,chlieb,tvarohová pomaz.,paprika,ovocie/chlieb s masl.,ov.kaša/

mlieko,čaj,chlieb,tvarohová pomaz.,paprika,ovocie/chlieb s masl.,ov.kaša/