mlieko,čaj,chlieb,vajíčková pom.,paprika,ovocie/jogurt,chlieb s masl./

mlieko,čaj,chlieb,vajíčková pom.,paprika,ovocie/jogurt,chlieb s masl./