mlieko,čaj,chlieb, tuniaková pomaz.s cib.,uhorka,ovocie/chlieb s masl./

mlieko,čaj,chlieb, tuniaková pomaz.s cib.,uhorka,ovocie/chlieb s masl./