mlieko,čaj,pomaz.hydinová,kápia, ovocie/chlieb s masl.,zel./

mlieko,čaj,pomaz.hydinová,kápia, ovocie/chlieb s masl.,zel./