čaj,chlieb,pečeň.nátierka,jablko/chlieb s masl.,mlieko/

čaj,chlieb,pečeň.nátierka,jablko/chlieb s masl.,mlieko/