čaj,caro káva, pečivo s maslom, jablko/chlieb s masl.,mlieko/

čaj,caro káva, pečivo s maslom, jablko/chlieb s masl.,mlieko/